08.10.2014 ADUNAREA CREDITORILOR SC ERNEST SRL

CONVOCARE ADUNARE CREDITORI DIN 08.10.2014
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Emil Racoviţă nr. 38, ap. 1, jud. Cluj, la data de 08.10.2014, ora 12:00.
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului.
Având în vedere dispoziţiile instanţei de judecată, subscrisa comvoacă ădunarea creditorilor cu următoarea ordine de zi:
1. Confirmarea în funcția de lichidator judiciar al SC ERNEST SRL pe Phoenix Omega IPURL, precum și aprobarea unui onorariu de 1000 lei lunar + 5% din sumele atrase în contul unic al procedurii
Pentru alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa lichidatorului judiciar.