•    Realizarea cu celeritate a tuturor etapelor procesuale în vederea valorificării bunurilor şi distribuirii sumelor către creditori.

•    Maximizarea averii debitorului prin demersuri privind recuperarea creanţelor de la debitorii societăţii, anularea sau desfiinţarea actelor juridice care au provocat şi continuă să provoace pierderi debitorului.

•    Luarea unei poziţii echidistante şi echilibrate faţă de creditori în raporturile acestora cu reprezentanţii acţionarilor-asociaţilor.

•    Luarea măsurilor necesare pentru prelucrarea şi depozitarea arhivei debitoarei de către societăţi specializate în acest domeniu.

•    Asigurarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor prin folosirea acestora pentru realizarea unor proceduri corecte.