Anunţ – vânzare cu negociere directă (pas de supraofertare) În conformitate cu prevederile art.156 din Legea 85/2014

PHOENIX OMEGA IPURL cu sediul procesual ales în Cluj-Napoca, str. Ludwig van Beethoven nr. 29A, jud. Cluj, CIF 26619141, Nr. Matricol: 2A0444, în calitate de administrator judiciar al societății OVIDIU COMPLEX COMERCIAL S.R.L, cu sediul în Turda, str.Cinepisti, nr.9, jud. Cluj, J12/4035/1991, CUI 233065, societate în reorganizare, procedură care face obiectul dosarului nr. 201/1285/2017, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, facem public următorul anunţ referitor la pasul de supraofertare pentru vânzare prin metoda negocierii directe, prev. de art.156 alin 4 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei:

- În conformitate cu hotărârea adunării creditorilor din data de 26.03.2018, a fost Regulamentului de valorificare a imobilelor situate în Câmpia Turzii str. 1 Decembrie 1918, nr.133, jud. Cluj şi Turda, str. Brebeneilor, nr.6, Jud. Cluj aflate în proprietatea OVIDIU COMPLEX COMERCIAL SRL, la suma minimă de 102.803 lei respectiv 95.845 lei Vânzarea se va efectua prin negociere directă cu cumpărător identificat.

Pasul de supraofertare este în cuantum de 5.150,15 LEI pentru imobilul din Câmpia Turzii şi 4.792,25 LEI pentru imobilul din Turda, str. Brebeneilor, nr.6, reprezentând 5% din preţul de vânzare aprobat de creditori și va putea fi oferit de orice potenţial cumpărător, până cel târziu la data de 26.04.2018, în conformitate cu prevederile art.1156 alin.4 din Legea 85/2014, prin cerere adresată administratorului judiciar. Persoanele ce vor fi interesate să participe la negocierea finală vor trebui să depună pe lângă oferta de participare la supraofertare, o garanție de participare în valoare de 10% din prețul ofertat, garanție ce va fi restituită în cazul în care ofertantul nu este declarat câștigător, sau va fi reținută cu titlu de daune interese în cazul în care ofertantul va refuza încheierea tranzacției precum și să achiziționeze un caiet de sarcini în cuantum de 100 de lei + Tva.

În maxim 15 zile de la expirarea termenului de depunere a supraofertelor se va convoca ședința de negociere, în cadrul căreia se vor purta negocieri cu toate persoanele care au depus supraoferte de cumpărare.

Nu vor fi admise la ședința de negociere directă persoanele care nu au depus până la termenul limită de 30 de zile de la data publicării prezentului anunț, toate documentele solicitate în caietul de sarcini.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la administratorul judiciar PHOENIX OMEGA IPURL telefon/fax 0264/432.603, e-mail : office@phoenixomega.ro