•    Asigurarea managementului de criză •    Evaluarea obiectivă a situaţiei economice şi juridice a debitorului. •    Exprimarea unui punct de vedere în legătură cu posibilitatea de reorganizare  sau necesitatea trecerii in procedura falimentului